Stödrättshandeln är igång

Hushållningssällskapet i Värmland är mäklare på stödrättsbörsen och vi kan hjälpa till med försäljning eller inköp av stödrätter.

Stödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.

  • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig
  • Upprättar köpehandlingar
  • Säkrar betalningen via ”spärrat konto”
  • Anmäler överföringar till Jordbruksverket
  • Publicerar statistik över gjorda affärer
  • Garanterar att affären går igenom

Handel på Stödrättsbörsen startar 8 februari 2018. Ordinarie dag för handel är torsdagar. Under högsäsong kan handeln utökas med ytterligare ett handelstillfälle per vecka. Vid låg omsättning, helg- och klämdagar kan Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar.

Kontaktuppgifter och blanketter för dig som bor i Värmland hittar du nedan:

Broschyr – Så fyller du i blanketten 2018 (pdf)
Stödrättsblankett 2018 (pdf)

Bengt Andréson
mobil 070-829 09 31
bengt.andreson@hushallningssallskapet.se

Stig Emilsson
mobil 070-647 01 77
stig.emilsson@hushallningssallskapet.se

 

Bor du i ett annat län än Värmland?
Eller söker du mer information om stödrättshandeln?
Allt hittar du här.