Stödrättshandeln är igång

Hushållningssällskapet i Värmland är mäklare på stödrättsbörsen och vi kan hjälpa till med försäljning eller inköp av stödrätter. Stödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.

  • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig
  • Upprättar köpehandlingar
  • Säkrar betalningen via ”spärrat konto”
  • Anmäler överföringar till Jordbruksverket
  • Publicerar statistik över gjorda affärer
  • Garanterar att affären går igenom

 

Läs mer om tjänsten och hitta blanketter samt kontaktuppgifter här.