Stipendium delades ut

Vid Stiernhööksgymnasiets avslutning delades traditionsenligt ett stipendium ut från Hushållningssällskapet.
Stipendiet delades ut av husdjurslärare Elisabeth Strömberg och gick till Örjan Klint, Hedemora med följande motivering:

Örjan har under sin tid på Stiernhööksgymnasiet visat på stort intresse för både odling och djur inom lantbruket och även visat på mycket gott handlag. I det praktiska arbetet ser han vad som behöver göras och planerar arbetet på ett effektivt sätt och tar alla chanser till träning. Han har också blivit mycket uppskattad på praktikgårdarna. Hans plan är att driva ett eget jordbruk. 

Vi gratulerar och önskar stort lycka till!