Stina Stabos minne

Hushållningssällskapet har skapat en minnesfond i Stina Stabos namn. Fonden är öppen för alla som vill hjälpa till med att bidra till en tryggare framtid för barnen.
Du är välkommen med ditt bidrag till bankgiro 692-0789.

Vill du framföra en hälsning som vidarebefordras till de anhöriga i form av ett minnesblad, gör du det per e-post till karin.h.andersson@hushallningssallskapet.se.

Ett varmt tack från kollegorna på Hushållningssällskapet

Stina-Stabo

Stina Stabo