Stenhammardagen och möte med Prins Carl Philip

På Stenhammardagen kunde ordförande Maria Norrfalk överlämna jubileumsskriften "70 år är bara början" till Hushållningssällskapets beskyddare Prins Carl Philip.

I samband med Stenhammardagen mottog Stenhammars godsförvaltning LRF:s pris Årets Nötköttsföretag i Sörmland 2018, bland annat för sitt systematiska arbete med att restaurera och beta naturbetesmarker i området. Årets tema för dagen var passande ”Hur bidrar ekosystemtjänsterna till en lönsam naturbetes­produktion?”

Stenhammardagen är en årlig tradition med seminarier och exkursioner som arrangeras av SLU och Stenhammars godsförvaltning tillsammans. Godset ligger i hjärtat av Södermanland, strax utanför Flen, mellan Stockholm och Katrineholm.

Egendomen arrenderas sedan 1965 av HM Kung Carl XVI Gustaf. På egendomen bedrivs ett modernt jord- och skogsbruk.

Egendomen omfattar totalt 2200 hektar mark. Av detta är 1400 hektar produktiv skogsmark, 450 hektar åker och bete. Resterande areal är impediment och övrig mark. Impediment kallas skogsmark med låg produktionsförmåga, till exempel berghällar, mossar och blötmarker.

Driftsinriktningen på gården vilar på fyra ben: djurhållning, skog, växtodling, hyresverksamhet.