Stefan Bengtsson valdes till ny ordförande för Hushållningssällskapet Halland

Under årsstämman som hölls på Lilla Böslid den 3 maj valdes Stefan Bengtsson till ny ordförande.

Stefan har tidigare suttit i styrelsen för Hushållningssällskapet Halland som utsedd representant från Region Halland, där han fram till augusti är regionråd.
– Det är väldigt roligt att få förtroendet att bli ordförande och jag hoppas att jag med min erfarenhet kan bidra till att fortsätta utveckla Hushållningssällskapet Halland och lyfta lantbruket och landsbygdens betydelse för Halland, säger Stefan.