Startstöd för unga lantbrukare eller investeringsstöd?

Hushållningssällskapets rådgivare kan hjälpa dig hela vägen från idé till färdig investering!

Tillsammans med dig tar vi fram en affärsplan, relevanta kalkyler och kostnadsberäkningar som ska ingå i ansökan. Vi tar också ansvar för att din ansökan blir korrekt ifylld och lämnad in i tid.

Våra byggnadsrådgivare kompletterar ansökan med ritningar och tar även fram förprövningsansökningar och underlag för upphandling så att det går att jämföra offerter.

Vi samarbetar inom kompetensområdena, ekonomi, lantbruksdjur, växtodling och bygg för att ge lönsamhet till ditt företag.

Kontakta oss på 018-56 04 00 eller hskonsult@hushallningssallskapet.se om du vill veta mer!