Startpaket för Turism- och byautveckling

Hushållningssällskapet har i över 200 år varit en självklar partner i arbetet med att utveckla landsbygden och dess näringar. Det händer spännande saker ute i byarna men hur ska vi kunna fånga upp den kreativitet, kraft och vilja som finns där ute?

Hushållningssällskapet erbjuder ett fem dagars startpaket med kvalificerade tjänster med fokus på turism. Erbjudandet vänder sig i första hand till företag och byautvecklingsgrupper.

byautv

 

Tillsammans hjälper vi er med att gå från ord till handling!

I paketet ingår (40 timmar):

  • Förberedande möten
  • Analysfas och omvärldsspaning
  • Utveckling av handlingsplan
  • Underlag för projektskrivning och finansiering

Arbetet kan handla om att ta fram byautvecklingsplaner och turismstrategier.

Pris: 25 000 kr exkl. moms och reskostnader

Vill du veta mer?

Kontakta Håkan Gyllbring, hakan.gyllbring@hushallningssallskapet.se
Telefon: 070-203 88 42