Start för utvecklingsprojekt i Kalmar län

Nu startar ett treårigt projekt för utveckling och innovation av livsmedelsbranschen i Kalmar län.

Thomas Isaksson och Kristina Bergman kommer att leda projektet, det blev klart den 29 augusti. Thomas kommer närmast från Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter och har tidigare varit VD för Guldfågeln. Kristina har erfarenhet av besöksnäring och småföretagande. Thomas och Kristina kommer att samarbeta med LRF, Hushållningssällskapet, Linnéuniversitet och Almi.

Läs mer på livsmedel.se