Stärkt vattenrådgivning inför framtiden

Varje år så anordnas Vattendagen av Hydrotekniska- sällskapet. Hushållningssällskapet var på plats och berättade om vattenrådgivning och hur Hushållningssällskapet jobbar med vattenfrågor.

Tanken med vattendagen är att sprida kunskap och skapa en mötesplats för just vattenfrågor. I år var temat: För mycket och för lite vatten i landskapet- Kunskapsförsörjning och rådgivning inom jordbrukets vattenhushållning.

Från Hushållningssällskapet höll Jesper Broberg (Förbundsdirektör) och Bo Selerud (VD HS Konsult)  ett föredrag om ”Framtidens vattenrådgivning”. De talade om att Hushållningssällskapet står inför nya utmaningar för att möta den kompetens och utbildning som krävs för vattenrådgivning. De talade även om de förhoppningar som finns för att möta den efterfrågan som är ute på marknaden idag. Tanken är att Hushållningssällskapet ska bredda och stärka sin rådgivning inom området vatten. Det vill säga få ytterligare kompetens inom täckdikningsplaner, våtmarker, rensning av diken, juridisk vattenrådgivning med mera.

Vattendagen hölls på SLU, Ultuna i Uppsala där många olika aktörer medverkade. Allt ifrån myndigheter så som jordbruksverket till enskilda lantbrukare och rådgivare.

Under dagen var det många olika föredrag som också gav olika perspektiv på vattenhantering. Vilka förutsättningar som finns och vilka problem olika aktörer möter i vardagen. Det talades om täckdikning, lagar och miljömål, brist på kunskap och vart kunskapen finns att hämta. Vattendagen gav en insyn om att vattenfrågorna idag behöver mer uppmärksamhet och det skapades även många intressanta diskussioner mellan de olika institutioner och aktörer som var på plats.

Läs mer om Hushållningssällskapets tjänster inom vattenrådgivning