Stärk din regionala marknad, vinn kunden i din närhet

Nu finns det kraftigt subventionerad rådgivning för dig som förädlar eller producerar livsmedel.

Intresset för lokalproducerad mat innebär spännande affärsmöjligheter för entreprenörer. Nu kan hjälp erbjudas för att nå nya kundgrupper. Hushållningssällskapet har vunnit en upphandling som Jordbruksverket genomfört för att stimulera entreprenörer inom regional matproduktion.

Nyheten sprids  i media. Läs hur SVT uppmärksammade satsningen här!

Kund? Vill du anmäla dig? Välkommen här finns mer info!

Subventionerad rådgivning med upp till 70%

– En kraftigt subventionerad tjänst för mataktörer som vill aktivera sin regionala marknad och ett modernt arbetssätt för rådgivare, enligt Jesper Broberg, vd på Hushållningssällskapens förbund.

Hushållningssällskapets koncept ”Stärk din regionala marknad, vinn kunden i din närhet” erbjuder matproducenter möjlighet att dra nytta av det växande intresset för närodlat/regionalt producerat. Tack vare EU subventioneras rådgivningen med upp emot 70 % av kostnaden.

Utgångspunkten är matproducentens potential och behov av kompletterande hjälp för att sälja sina produkter på sin egen regionala marknad. Det kan resultera i att en rådgivare – eller flera rådgivare med olika kompetenser – i team med matproducenten utarbetar strategier för marknadsföring och utveckling av affärsidéer för att framgångsrikt nå kunder i företagets närhet.

Styrkan är att vi finns i hela landet och har bred kompetens

Nicklas Bengtsson är utvecklingsledare inom Hushållningssällskapet och ser stora möjligheter för de entreprenörer som drar nytta av den specialframtagna tjänsten;

– Hushållningssällskapets styrka är vår regionala förankring, vi kan marknaden. Vi har kunskap och kompetens inom hela området från primärproduktion, förädling, livsmedelshantering, försäljning och måltid. Konceptet ”Stärk din regionala marknad, vinn kunden i din närhet” innehåller olika specialister som matjournalister, växtodlingsrådgivare, matkonsulter, dietister, marknadsförare med flera. Beroende på företagets behov och potential väljer vi ut rätt specialist, eller skräddarsyr ett rådgivningsteam för att hjälpa företaget att etablera sig regionalt och öka deras lönsamhet.

Rådgivare agerar som coacher

Erbjudandet innehåller större inslag av affärstänkande, marknadsanalys och helhetsgrepp än mer traditionell rådgivning för att sporra entreprenörskapet även på sikt och är en modell Hushållningssällskapet tror mycket på.

– Hushållningssällskapet satsar på att utveckla rådgivarrollen för olika kundbehov för att öka effekten för kunden. Vi ser intressanta trender. Här kan vi dra nytta av vår förankring i hela landet och vår breda kompetens. Våra medarbetare stimuleras av att prova nya sätt att arbeta kring kundens behov, berättar Jesper Broberg, förbundsdirektör på Hushållningssällskapens Förbund.

Intresset för mat bara växer och media underblåser med att vinkla ämnet på olika sätt. Sommarens torka har uppmärksammat hur bönder och matproducenter drabbas. Det finns en trend att uppskatta närodlat och en vilja att veta mer om hur odlandet och djurhållningen går till i modernt lantbruk.

Besöksnäringen vinner på lokala matvarumärken

Till detta växer besöksnäringen där ortens mataktörer ses som viktiga magneter att locka målmedvetna konsumenter. Restauranger lyfter gärna fram relationer med leverantörer av närproducerat och gårdsbutiker, gårdsmejerier, microbryggerier med mera blir besöksmål i sig. Här finns många affärsmöjligheter att satsa på.

Att som matproducent kapitalisera på dessa faktum och nå ut med produkter och tjänster till kunder i närheten, eller turister är inte enkelt. Ofta saknas strategier för affärsutveckling och kompetens inom marknadsföring. Även om viljan finns så är det många beslut och prioriteringar som behöver göras.

– Svårigheterna för branschen är att nå ut och sälja, göra verkliga affärer som driver omsättningen och som därmed skapar livskraftiga företag. Vi vet att vårt koncept får stor betydelse för såväl entreprenörer som för en levande landsbygd avrundar Nicklas Bengtsson.

Mer information om ”Stärk din regionala marknad, vinn kunden i din närhet”

Andreas Malmgren, Samordningsansvarig, 0729839963

andreas.malmgren@hushallningssallskapet.se

Nicklas Bengtsson, Utvecklingsledare, 0709–643 008

nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se

För mer information om hur arbetet läggs upp regionalt kontakta någon av våra regionala rådgivare!

Pressmeddelandet med kontakter regionalt

Detta uppdrag är beställt av Jordbruksverket och finansieras av EU-medel genom Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet. Läs mer om EU kommissionens arbete för jordbruk och landsbygdsutveckling på http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv