Stängslingshjälp till lantbrukare i Västerviks kommun.

Har du till följd av  torkan brist på bete till dina djur?

Om du har mark som skulle kunna stängslas in så finns det en möjlighet för lantbrukare i Västerviks kommun att få hjälp med detta. Kommunen kan bistå med arbetskraft men du får själv stå för material. Om du är intresserad så ring Hushållningssällskapets växel, 0480-156 70.