Stämmorna röstade ja till nya Hushållningssällskapet Västra

Igår röstade Skaraborgs medlemmar för ett ja till sammangående mellan de tre sällskapen Skaraborg, Värmland och Väst. I och med det har alla tre stämmor sagt ja till ett samgående.

2015 inleddes ett samarbete mellan de tre Hushållningssällskapen Skaraborg, Västra och Värmland, som bland annat minskade kostnaderna för administrationen. I maj i fjol tog Hushållningssällskapet Skaraborg över verksamheten i Värmland och i år har nu de tre sällskapens stämmor sagt ja till ett samgående. Det formella beslutet om samgåendet till Hushållningssällskapet Västra fattas vid en extrastämma i Skara den 11 juni och först då upplöses de tidigare Hushållningssällskapen.

Det nya namnet som föreslagits av en medarbetare blir; Hushållningssällskapet Västra. Samgåendet blir en kraftsamling som skapar beredskap och möjligheter för framtiden. De tre verksamhetsorterna Karlstad, Vänersborg och Skara kvarstår precis som tidigare men huvudsätet blir Skara. Enligt Monica Andersson Skall, VD för de tidigare bolagen Hushållningssällskapet Skaraborg och Väst så arbetar personalstyrkan redan med en gemensam ledning och nästa steg blir nu att verka med en styrelse och som ett bolag.

Tillsammans omsätter de tre Hushållningssällskapen drygt 70 miljoner. I och med samgåendet blir man ett av de större Hushållningssällskapen i Sverige. Genom att samla personal, kompetens, marknad så blir man starkare och kan därmed bemöta framtidens krav på ett bättre sätt.

  • Vår paroll i detta är att ”skapa de bästa förutsättningarna för framtiden” och det känner vi att vi kan uppfylla nu. Med bredare kompetens på en större marknad kan vi vara både mer kundanpassade och rustade för den ökade konkurrenskraften. Vårt mål är nöjda kunder och nöjda medarbetare och det är nycklarna för bra resultat, säger Christer Eliasson, sittande ordförande Hushållningssällskapet Skaraborg.

 

Flera Hushållningssällskap har gjort samma resa. Senast var det Hushållningssällskapet Skåne som bildades 2014, då två sällskap gick samman. Deras erfarenheter har varit till stor nytta för både styrelse, ledning och den projektgrupp som arbetat med framtagande av stadgar och avtal för samgående.

  • Nästa steg är att påbörja ett strategiarbete för det nya Hushållningssällskapet Västra. Det är en spännande framtid som väntar oss och det känns väldigt bra att vi nu kan möta den rätt rustade, säger Monica Andersson Skall, vd i Hushållningssällskapet Skaraborg och Väst.

 

Frågor?
Kontakta Christer Eliasson, ordf i Skaraborg, 070-893 22 24