Stämma på distans med röster från hela Sverige

Årets stämma i Hushållningssällskapens Förbund avlöpte smidigt trots att den genomfördes digitalt. Tre nya ledamöter valdes in och ordförande Maria Norrfalk omvaldes enhälligt.

De tre nya namnen i förbundsstyrelsen från norr till söder i landet är:

  • Mikael Kivijärvi, vd för Hushållningsförbundet Norrbotten-Västerbotten, biolog till professionen och med erfarenhet från besöksnäringen.
  • Cecilia Ryegård, ekoprofil och entreprenör och verksam i styrelsen för Hushållningssällskapet Västra, samt grundare av sajten ekoweb.se och Ekogalan.
  • Carl-Otto Swartz, verksamhetsledare på Sju Partnerskap Alnarp och ordförande för Hushållningssällskapet Skåne samt tidigare lantbrukare.

Claes-Göran Claesson omvaldes. Från styrelsen avgår Viktor Boman, Sven Fajersson och Katarina Levin.

På Hushållningssällskapet i Jönköping befann sig Jesper Broberg, vd Hushållningssällskapens Förbund,  Mikael Larsson, mötesordförande och Maria Norrfalk, ordförande Hushållningssällskapens Förbund. 32 mötesdeltagare med röstlängd medverkande via länk samt ytterligare anställda och intresserade inom Hushållningssällskapet.

– Det var en spännande stämma, säger Jesper Broberg, direkt efter att mötet avslutats. Den stora skillnaden var att den digitala lösningen och utmaningen var att behålla den demokratiska processen i vårt högsta beslutande organ. Innehållet liksom diskussionerna vi hade på mötet kändes bra. Jag ser också att vi kommer att få en bra utveckling i styrelsen genom de nya ledamöterna som tillför mycket kunskap och erfarenheter.

Många hade sett fram emot att mötas hos Hushållningssällskapet Sjuhärad på Rådde Gård under två sköna junidagar. Nuläget med myndigheternas restriktioner på grund av pandemin förhindrade detta. Siktet är nu inställt på att stämman genomförs nästa år på Rådde Gård och 2-3 juni.

Direkt efter stämman hade de nya ledamöterna i den nya styrelsen ett konstituerande möte. Mer information om detta presenteras inom kort.

Text: Lisbeth Rauden