Sparrisproduktion i Sverige

Trots positiv utveckling med fler sparrisproducenter och ökad total areal är medelarealen och specialiseringsgraden fortfarande mycket låg i Sverige. Skördarna är oftast inte ens hälften så stora jämfört med i Tyskland. Nu vill vi öka kunskapen. Läs mer här>>