Spannmålsodlare – få kontroll på skadegörarna

Spannmålsodlare! Bladlössen är aktiva – här får ni full koll på skadegörarna.

I Norrbotten och Västerbotten graderas nu förekomsten av skadegörare i spannmål (svamp och insekter). Detta görs varje vecka bland annat av vår personal på Hushållningssällskapet.

I år ser ut att vara ett insektsår och mycket bladlöss är nu aktiva i fält, något enstaka skifte med spannmål som förfrukt har visat på förekomst av sköldfläcksjuka.  Resultaten för hur läget ser ut hittar du under www.jordbruksverket.se/vsc/uppsala. Klicka på lägesrapport för Norrlandslänen. Du kan prenumerera på dessa data till din mailbox.

Graderingsverksamheten heter prognos och varning och samordnas av Växtskyddscentralen (Jordbruksverket) och kan användas som en del i ett beslutsunderlag vid eventuella växtskyddsåtgärder. Syftet är att följa säsongsutvecklingen och verksamheten som funnits i över 30 år i södra Sverige, har nu även kommit hit till de nordliga länen.

Så gå nu in och följ utvecklingen!