Solcellsdag

Den 3 oktober 2019 hölls en solcellsdag på huvudkontoret i Kalmar hos Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

Syftet med dagen var att diskutera när solceller är en lönsam affär och fokus var på företagare. Vi sammanfattar nedan de viktigaste aspekterna som framkom under dagen.

Hillevi Hansson, Länsstyrelsen Kalmar, handlägger solcellsstöd för Bolagsverket
Om man är företagare och inte tänker satsa på en jättestor anläggning för att sälja el, bör fokus vara att investera i en anläggning som producerar el för eget behov. Vinsten är att inte behöva köpa el. Att sälja el som företagare kan innebära avgifter som inte är gynnsamma. Den bästa affären gör den som har ett stort energibehov för sin produktion och som kan minska elkostnader genom att producera själv. Man behöver i stort sett alltid betala nätavgift till ett energibolag även om man ska använda all el själv, detta eftersom man kopplar upp sig på deras nät och använder annan el under vinterhalvåret. Det finns investeringsstöd att söka från Bolagsverket och där ges 20 % av investeringen upp till 1 200 000 kr. För att söka detta stöd får man inte skriva några avtal innan man har skickat in sin ansökan. Det finns inga stöd för solfångare (solvärme), men om man har en stor varmvattenförbrukning kan det ibland vara bättre att satsa på ett solfångarsystem istället för solel.

Mathias Larsson, Länsstyrelsen Kalmar, samordnare av investeringsstöd i landsbygdsprogrammet
Det finns investeringsstöd för solceller också från Landsbygdsprogrammet. Där ges 40 % av investeringen upp till 1 000 000 kr. Pengarna börjar att ta slut, men vi hoppas att regeringen gör en omfördelning av de 40 500 000 kr som finns kvar i landet. Sök stöd innan ni påbörjar investeringen!

Benny Bergstedt, Redovisningskonsult, Hushållningssällskapet Gamleby
Tänk på att om en viss del av den producerade elen till produktionen används till privatbostaden så påverkar det både bokföringen, momsredovisningen och deklarationen. Om en för stor andel av den producerade elen säljs till elhandelsbolag är det inte säkert att man får bokföra solcellsanläggningen som en byggnadsinventarie (till driften) utan blir då byggnad med sämre skattemässig avskrivningstid. Man kan bygga sin solcellsanläggning både på befintlig ekonomibyggnad och på egen mark när man bedriver Näringsverksamhet på Jordbruksfastigheten.
Rådet är att ta hjälp och diskutera dessa frågor med någon som är insatt i skatteregler innan man gör sin investering.

Ola Westerlind, Räddningstjänsten, Brandman vid Kalmar Brandkår
Det kan uppstå en farlig situation för brandmän om de kommer ut till en brinnande byggnad där det finns en solcellsanläggning – och de inte vet om det. Därför rekommenderar räddningstjänsten att man talar om för dem att man har satt upp solceller på en byggnad eller sätter upp en skylt på platsen som visar detta. Det är också väldig bra om det finns ett nödstopp för solcellsanläggningen.

Bilderna nedan visar några exempel på hur det kan se ut:

 

Magnus Larsson, Skadeförebygg Företag och Lantbruk, Länsförsäkringar Kalmar län
En viktig sak att tänka på om man ska placera en solcell på en byggnad är att taket har lika lång livslängd som solcellen. Vissa tak behöver förstärkas för att hålla en anläggning. Man kan behöva göra en snö- och vindbelastningsberäkning. Ledningar ska vara säkert dragna och t.ex. vara gnagarsäkra. Växelriktaren behöver också vara lämpligt placerad. Bland annat.
Länsförsäkringar har tagit fram ett informationsblad som kan vara bra att läsa igenom.

Inte alla elektriker är certifierade att installera solceller och du som beställer jobbet måste se till att de är behöriga att utföra åtgärden. Det bästa sättet att kolla om de är certifierade är att gå in på Elsäkerhetsverkets hemsida (sök på elsäkerhetsarbeten) eller Svensk Solenergi.

Lennart Svenzén, Nöbble Gård AB
När vi byggde vårt mjölkkostall hade vi solceller i åtanke från början. Vi räknade på vilken lutning taket skulle ha för att det skulle bli optimal produktion i förhållande till kostnader och praktiska aspekter. Vi landade på att 20 % var en lagom lutning för oss. Vi valde att samarbeta med Kalmar Energi och tillsammans skapade vi en ekonomisk förening som heter Kalmarsund sol. Vi fick skapa en 3D fastighet på taket som tillhör föreningen. I och med detta samarbete kunde vi bygga en solcellsanläggning som producerar 600 000 kwh/år. Föreningen ägs idag av 113 privatpersoner och 6 företag. All el säljs och sedan görs en månadsvis koll på hur mycket anläggningen har producerat i genomsnitt. Sedan dras värdet av detta av från elräkningen. En viktig lärdom från detta projekt är att när man gör saker tillsammans skapar det fler möjligheter.

Att tänka på om man ska göra en liknande investering är att ha lite mellanrum mellan solcellerna och taket för det kan bli ganska varmt. Värmen som bildas skulle kunna fångas i någon form av värmeväxlare eller ledas vidare till ett växthus eller liknande. En annan aspekt att tänka på när man ska välja solceller är att om ytan är begränsad bör man satsa på en dyrare solcell som producerar mer per enhet, men om ytan inte är begränsad kan det vara smartare att satsa på en billigare solcell som inte är lika effektfull. Man ska alltid utgå efter de egna förutsättningarna. Samma sak gäller i privatbostäder. Det pratas mycket om att man alltid ska lägga solcellen i den riktning med mest sol för att få så hög produktion som möjligt, men då producerar man energi mitt på dagen, när det kanske inte är så stor förbrukning. Om förbrukningen är som störst morgon och eftermiddag, då kan det vara bättre att sätta upp en solcell som fångar morgonsolen och en solcell som fångar eftermiddagssolen.

Den viktigaste slutsatsen från dagen är att valet av solcellsanläggning alltid är individuell och man ska utgå från sina egna förutsättningar och optimera efter det.

Kommande solcellsdagar
Bräkne-Hoby (Blekinge) 27 november.
Gamleby 4 december.

Mer information om dessa dagar hittar du under kalendern här på vår hemsida.