Sök mjölkstödet senast 19 mars 2017!

Nu kan du söka 2017 års mjölkstöd. Ansökan görs via inloggning på Jordbruksverkets hemsida, eller via blankett. Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast 19 mars 2017. Du kan också kontakta din EU rådgivare för hjälp med ansökan.

Stödbeloppet kommer att bli minst 2 öre per kilo mjölk. Utbetalning sker senast 30 september 2017. Beloppet måste uppgå till minst 1 000 kronor för att det ska betalas ut.

Villkor
Sökande ska ha producerat komjölk och ha varit ansluten till ett mjölkkvalitetscertifieringsprogram under året. Stödet beräknas på det antal kilo mjölk som du levererade eller sålde direkt till konsument under 2016.

Godkända kvalitetsprogram är:

 • Arlagården
 • Gefleortens gårdsprogram
 • Krav
 • Norrgården
 • Svenskt Sigill
 • Skånemejeriers gårdscertifiering

Uppgifter i ansökan

 • Person/företagsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Mejerier du levererat mjölk till under 2016
 • Antal kilo som du levererat till mejeriet
 • Antal kilo mjölk om du har sålt mjölk/mjölkprodukter direkt till konsument
 • Bilagor som styrker dina leveranser eller din direktförsäljning (avräkningsnotering eller annat underlag son styrker försäljning i antal kg).
 • Sätt kryss i försäkran
 • Signera elektroniskt och skicka in din ansökan

För inloggning i e-tjänsten krävs e-legitimation.
Vill du i stället skicka in ansökan på blankett, finns den här:
http://webbutiken.jordbruksverket.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=E5.139

Jordbruksverket
Företagsstödsenheten
551 82 Jönköping

Vill du ha hjälp med ansökan?
Kontakta din EU-rådgivare på Hushållningssällskapet!

Anna Linnell 070-562 02 72
David van Alphen 070-640 85 75
David Widmark 070-602 26 84
Emelie Andersson 070-603 08 99
Frida Hedin 0727-41 94 14
Henrik Bergman 0730-39 14 16
Henrik Nätterlund 070-238 10 82
Joakim Karlsson 070-667 10 98
Johan Gottfridsson 070-329 17 83
Johan Kullsand 070-338 50 20
Justina Olsson 070-567 40 28
Line Strand 070-207 33 07
Marcus Eriksson 070-252 62 25
Maria Ivarsson Schartau 070-301 58 08
Marie Lundberg 070-644 52 12
Martin Pettersson 070-329 17 84
Petter Haldén 070-338 55 58
Pia Björsell 070-562 02 12
Sofia Äng 070-423 75 25
Tina Bäckman-Hägglund 0730-39 14 49
Tobias Neselius 070-640 85 99
Victoria Thuillier 070-236 25 45
Ylva Belin 072-565 31 80