Sök krisstöd senast 5 november

För er som har över tio djurenheter får och/eller nöt är det viktigt att snarast söka det krisstöd som utlysts på grund av sommarens torka.

Jordbruksverket har beslutat om ett krisstöd som alla som har nöt eller får med minst 10 djurenheter kan söka. Det går att söka från vecka 42 till och med den 5 november, det måste alltså göras snabbt.

Man måste ha 10 djurenheter på årsbasis. Ersättningen är 420 kr per djurenhet.

Krisstödet räknas som ett minimistöd. Varje gård kan max få 15 000 euro i stöd under tre år. Det är viktigt att veta om man fått något annat minimistöd, det ska anges i ansökan. Jordbruksverket skickar ut brev till dem som fått minimistöd från Jordbruksverket, men vissa stöd betalas ut av andra myndigheter och de måste man själv veta.

Vilka stöd räknas som minimistöd utöver krisstödet för torkan?

Andra stöd som räknas som de minimistöd är stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar, stöd av mindre betydelse för mikroproduktion av förnybar el, växastöd för att anställa en till person i enmans-företag, stöd av mindre betydelse för viltskador och förebyggande av viltskador, stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet, stöd inom åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader och stöd till fjällägenheter.

Vi hjälper gärna till med ansökan

Kontakta ditt Hushållningssällskap som finns nära dig. Eller hör av dig till din EU-rådgivare direkt!