Sofie en del av grön framtid i norr – får ungdomsstipendium

Sofie Burvall, Tavelsjö har tilldelats Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens nyinstiftade ungdomsstipendium Grön framtid och belönas med 25 000 kr. Stipendiets syfte är att uppmuntra eftergymnasiala studier inom gröna näringar och att tillgodose framtida kunskapsbehov i de nordliga länen.

Hushållningssällskapet har länge uppmärksammat företagar- och landsbygdsinsatser i Norr- och Västerbotten genom olika belöningar och priser. För att möta framtidens kunskapsbehov i norr och få fler unga att vilja utbilda sig inom de gröna näringarna har man under 2023 instiftat ett nytt ungdomsstipendium. Stipendiet kan sökas av alla som är mellan 18 och 30 år, är född eller skriven i Norr- eller Västerbotten och som har blivit antagen till en eftergymnasial utbildning inom de gröna näringarna.

I år delas belöningen på 50 000 kr mellan två stipendiater och utdelningen sker vid två olika tillfällen. Först ut att belönas är Sofie Burvall från Tavelsjö, som mottog sitt stipendium vid en ceremoni på Hushållningssällskapets rådgivningskontor i Umeå.

Nybliven Husdjursagronom

Sofie Burvall är 28 år och har växt upp på en travgård i Tavelsjö, Västerbottens län. 2018 gick flyttlasset till Uppsala för att studera till husdjursagronom. Under våren läste hon klart sin sista termin som avlutades med att skriva ett examensarbete inom Nötsvinnsprojektet, som syftar till att undersöka hur vi kan minska förluster och svinn vid primärproduktionen av nötkött. Efter studierna är planen att flytta norrut igen.

– Jag kommer flytta tillbaka till min hemort för jobb, sedan sakta men säkert börja ta över gården. Att flytta tillbaka för att bo och arbeta i mina hemtrakter har alltid varit min plan och jag ser fram emot att börja ett nytt kapitel efter fem års studier, säger Burvall.

Kompetens som behövs

Att ny grön kompetens knyts till våra nordliga län är viktigt enligt Petter Antti, vd på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

– Vi är glada att kunna belöna Sofie, hennes kunskap behövs nu och i framtiden. Idag är Sveriges självförsörjningsgrad ett högaktuellt ämne, inte minst i Norrbotten och Västerbotten där stora industriinvesteringar sker, och där fler munnar kommer behöva mättas. De gröna näringarna behövs för att basindustrin skall kunna utvecklas, säger Petter Antti.

Han lyfter vikten av en ökad regional livsmedelsproduktion, och menar att där har Hushållningssällskapet en central roll att fylla.

– Vårt uppdrag är att leverera en kedja av rådgivning från gården där produktionen sker, via förädlingsindustri och till slutkonsument. Med vårt nya ungdomsstipendium hoppas vi att fler ungdomar väljer en grön utbildning så att vi kan möta de framtida kunskapsbehoven för hela livsmedelskedjan, och för att skapa en hållbar framtid för våra län.

Fotnot: Årets andra ungdomsstipendiat kommer från Norrbotten och belönas vid ett senare tillfälle.

FAKTA

Om Hushållningssällskapets Ungdomsstipendium – Grön framtid:

Stipendiet är instiftat av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Ansökan är öppen fram till 28 februari varje år.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens Förvaltningsutskott beslutar vem eller vilka som tilldelas stipendiet.

Belöningen är 50 000 kronor årligen, vilket kan delas på max två stipendiater.

Sökande ska vara:

  • Född eller skriven i Norrbotten eller Västerbotten.
  • Mellan 18 och 30 år fyllda.
  • Antagen till en eftergymnasial utbildning inom de gröna näringarna med bas i jord eller skog.

KONTAKT Hushållningssällskapet

Petter Antti
VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Mobil 070-530 30 44 | E-post petter.antti@hushallningssallskapet.se

Marie Lundberg
Affärsområdeschef Lantbruk och Landsbygd
Mobil 070–644 52 12 | E-post marie.lundberg@hushallningssallskapet.se