Februaris sista snö- och tjäldjupsmätning

Februari började kall och slutar på liknande sätt, dock inte lika mycket snö eller tjäle.

Datum Tjäle plats 1 (cm) Snö plats 1 (cm) Tjäle plats 2 (cm) Snö plats 2 (cm)
12 dec 13 4 13 4
19 dec 18 0 20 0
9 jan 0 7 0 5
24 jan 8 0 7 0
3 feb 7 0 7 0
6 feb 15 2 15 2
14 feb 0 0 0 0
21 feb 0 0 0 0
27 feb 1 0,5 3 0
Var är våra mätstationer? 
Plats 1 är på framsidan av Klostergården, utanför Vreta Kloster kyrka, på ett fält sått med speltvete där jordarten är mo.

Plats 2 är på på den bördiga och lägst belägna jorden på Klostergården längs vägen mot Rökinge, på ett fält sått med höstvete där jordarten är mullrik mellanlera.

Hur går det till? 
Tjälen mäts genom att en transparant slang fylls med en blandning av destillerat vatten och metylenblått. Slangen placeras i ett rör i marken. Blandningen är blå när den är flytande men blir transparant när den fryser så man mäter den transparanta delen för att få reda på tjäldjupet.
Mätningarna kommer genomföras veckovis och redovisas här på hemsidan.