Snö- och tjäldjupsmätningar på Klostergården

Vi har börjat året på Klostergården i Vreta Kloster med att mäta snö- och tjäldjup på 2 olika platser.

Dels i Spelt-vetet framför klostergården och i H-vetet på ”jungfrun” bort mot Järngården. Inspiration har vi fått från våra finländska kollegor och där är det just nu helt klart mer tjäle!

Länk för den som är intresserade av Nylands Svenska lantbrukssällskap finns här http://www.nsl.fi/forsoksgard/tjalmatning/

Nya mätningar kommer att göras under vintern så länge det finns något att mäta.

Datum Skifte Gröda Tjäldjup i cm Snödjup i cm
2016-03-14 K5 Spelt-vete Tjälfritt 0
2016-03-14 K7 H-vete 5 cm tjälfritt i ytan sedan 9 cm tjäle under det 0
2016-03-07 K5 Spelt-vete 12 cm tjäle och 2 cm tinat i ytan 5
2016-03-07 K7 H-vete 15 cm tjäle och 1 cm tinat i yten 5
2016-03-01 K5 Spelt-vete 14 0
2016-03-01 K7 H-vete 15 0
2016-02-22 K5 Spelt-vete 14 0
2016-02-22 K7 H-vete 15 0
2016-02-15 K5 Spelt-vete 4 0
2016-02-15 K7 H-vete 5,5 0
2016-02-08 K5 Spelt-vete 0 0
2016-02-08 K7 H-vete 0 0
2016-02-01 K5 Spelt-vete 10 cm tinat i ytan sedan 17 cm tjäle under det. 0
2016-02-01 K7 H-vete 9 cm tinat i ytan sedan 16 cm tjäle under det. 0
2016-01-25 K5 Spelt-vete 30 9
2016-01-25 K7 H-vete 28 8
2016-01-18 K5 Spelt-vete 20 14
2016-01-18 K7 H-vete 19 11
2016-01-11 K5 Spelt-vete 10,5 16
2016-01-11 K7 H-vete 13 13