Snö- och tjäldjupsmätningar på Klostergården

Vi mäter snö- och tjäldjup på två olika platser på Klostergården i Vreta Kloster.

Dels i Spelt-vetet framför Klostergården och i Höstvetet ner mot Rökinge.

Nya mätningar kommer att göras under vintern så länge det finns något att mäta.

Datum Skifte Gröda Tjäldjup i cm Snödjup i cm
2017-01-02 K1 Höstvete 0 cm 0
2017-01-02 K5 Speltvete 0 cm 0
2017-01-09 K1 Höstvete 17,5 cm 1,5 cm
 2017-01-09 K5 Speltvete 15,5 cm 1,5 cm
2017-01-16 K1 Höstvete 12 cm 0
2017-01-16 K5 Speltvete 12,5 cm 0
2017-01-23 K1 Höstvete Marken tinad de första 5 cm därefter är det 7 cm tjäle 0
2017-01-23 K5 Speltvete Marken tinad de första 5 cm därefter är det 7 cm tjäle 0
2017-01-30 K1 Höstvete 2 cm 0
2017-01-30 K5 Speltvete 2 cm 0
2017-02-06 K1 Höstvete 0 cm 3 cm
2017-02-06 K5 Speltvete 0 cm 3 cm
2017-02-14 K1 Höstvete 20,5 cm 0
2017-02-14 K5 Speltvete 12,5 cm 2 cm
2017-02-27 K1 Höstvete 0 cm 0 cm
2017-02-27 K5 Speltvete 0 cm 0 cm