Snart finns 22 livsmedelsstrategier: Nu krävs samordning!

Länen arbetar på egen hand med sina livsmedelsstrategier — oberoende av regeringens nationella strategi. För att öka livsmedelsproduktionen och skapa fler jobb på landsbygden krävs samordning. Det behövs också mätbara mål.

Det är slutsatserna av en kartläggning som Hushållningssällskapet har gjort av det regionala arbetet med livsmedelsstrategier.

— De kan fungera bra tillsammans och dra åt samma håll även om de har lite olika inriktningar. Men det gäller att det blir bättre samverkan såväl mellan olika regioner som mellan de regionala och den nationella strategin. Mycket av arbetet med att öka livsmedelsproduktionen sker regionalt och lokalt, säger Sven Lindgren, förbundsordförande vid Hushållningssällskapet.

Samtidigt som regeringen tog fram den nationella livsmedelsstrategin gjordes liknande arbeten parallellt ute i landets alla 21 län. De regionala strategierna har tagits fram på olika sätt med olika initiativtagare, inriktning och tidsperspektiv.

De regionala strategierna har inte fokus på ekologisk produktion och export som den nationella. Miljörörelsen och konsumentorganisationer är heller inte lika involverade som på riksplanet.

— Vi är i ett intressant läge just nu för jordbruket, livsmedelsbranschen och landsbygden. Det sker mycket positivt. Det vi gör nu har vi glädje av om fem, tio år, säger Jesper Broberg förbundsdirektör vid Hushållningssällskapet.

Det är viktigt med indikatorer som mäts och följs upp, helst varje kvartal, menar Hushållningssällskapet i sin rapport. I den nationella strategin finns det bara ett tydligt mätbart mål, det för ekologisk produktion.

—Det man mäter förbättrar man. Det är helt nödvändigt att vi får mätpunkter om vi ska lyckas. Det är avgörande för hur det går med livsmedelsstrategierna både regionalt och nationellt, säger Jesper Broberg.

 

Län som har färdig livsmedelsstrategi: Gotland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Sörmland, Värmland, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.

Län som arbetar med livsmedelsstrategi: Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västmanland och Örebro.

 

Läs hela kartläggning av regionala livsmedelsstrategier

Bilagor till kartläggningen hittar du här

 

Kontaktpersoner Hushållningssällskapens förbund

Sven Lindgren, Förbundsordförande

Telefon 070-349 03 99

Jesper Broberg, Förbundsdirektör

Telefon 070-22 99 878