Snart Europas ledande aktör inom fältförsök

HUSEC, som är en del av Hushållningssällskapet Skåne, inleder ett nytt samarbete med Hushållningssällskapet Östergötland och tar därmed ett stort kliv framåt mot att bli den ledande aktören inom fältförsök i Sverige och Europa. Med ny spetskompetens kommer man kunna utföra såväl större försöks-serier såväl som mindre och mer nischade försök.

– Samarbetet innebär en satsning på den svenska fältförsöksverksamheten och HUSEC ska vara den självklara aktören vad gäller högkvalitativa fältförsök, säger Iréne Kamnert, Verksamhetsledare för HUSEC, del av Hushållningssällskapet Skåne.

HUSEC utför fältförsök under god försöksed som brukar förkortas GEP-försök (Good Experimental Practice) och har utfört högkvalitativa fältförsök sedan starten 2008. Genom sitt stora nätverk av försöksstationer, många under Hushållningssällskapets egna paraply, och försöksstationer i Finland, Lettland och Tjeckien, kan verksamheten erbjuda sina kunder den perfekta försöksplatsen, både för lantbruks- och hortikulturgrödor. Verksamheten har strategiskt satsat på kompetensutveckling, teknik och utrustning gjorda för försöksutförande något som förhöjer kvaliteten på slutprodukten.

Nu, 13 år sedan start, tar HUSEC ett nytt och visionärt kliv framåt. Genom det nya samarbetet förstärks HUSEC som nu fortsätter satsa på sin viktigaste uppgift – att stärka svensk försöksverksamhet och utföra högkvalitativa fältförsök. Det nya samarbetet möjliggör att HUSEC kommer kunna ta emot och utföra fler GEP-försök i Europa. Med en utökad arbetsgrupp kommer större försöksserier men också mindre och mer specialiserade försök då vår spetskompetens stärkts. HUSEC erbjuder också sina kunder tjänster genom hela registreringsprocessen, från planering till registreringsansökan.

– Vårt mål är att vara den ledande aktören inom fältförsök och relaterade verksamheter i Sverige och Europa! säger Sven-Åke Rydell, försöksledare på Hushållningssällskapet Östergötland.