Snart dags för SAM-ansökan!

Nu laddar vi för fullt för att ta emot lantbrukare som behöver hjälp med sin SAM-ansökan. SAM står för samordnad ansökan om jordbrukarstöd. Hushållningssällskapets EU-specialister ger stöd genom hela ansökningsprocessen och ser till att allt blir rätt.

– Vi hjälper lantbruksföretagen att söka de EU-stöd som de har rätt till och som fungerar på respektive gård, säger Justina Olsson, SAM-rådgivare.

– Vi gör också en stödprognos som de kan jämföra med när utbetalningarna kommer och den prognosen går även att använda som underlag till banken, fortsätter hon.

Hushållningssällskapets EU-specialister kan hjälpa lantbrukaren att reda ut vilka stöd som har betalats ut och vad som är kvar från föregående år. Samtidigt som vi gör SAM-ansökan uppdaterar vi om nyheter som berör ansökan och gården för att lantbrukaren ska kunna fatta de beslut som behövs. Våra EU-specialister jobbar nära produktionen och förstår landsbygdsföretagens utmaningar. De är uppdaterade om EU-stöden och har bred och oberoende kompetens inom lantbruk. Självklart ger vi även råd gällande nya CAP2023.

SAM-ansökan är öppen 9 februari-13 april.

Hitta din SAM-rådgivare här.