Snart dags för årets sista ansökningsomgång till Klimatklivet!

Klimatklivet är ett klimatinvesteringsstöd för företag och organisationer.

Det går att söka och få upp till 70 procent i stöd för en mängd olika investeringar, till exempel:

  • Byte från olja/diesel till fjärrvärme och biobränslen för uppvärmning och drift
  • Byte från diesel till eldrift vid bevattning
  • Biogasproduktion från gödsel
  • Tankstationer för biogas och biogaslastbilar
  • Biokolanläggningar

Du kan söka stöd för din klimatinvestering under perioden 8-18 november på länsstyrelsens webbsida. Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)
Läs mer om Klimatklivet på: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet