Smart tillage på Borgeby Fältdagar 2017

Temat på nästa års Borgeby Fältdagar har fokus på jordbearbetning och etablering. Smart jordbearbetning utifrån förutsättningarna på varje enskild gård helt enkelt. Det är det som vi kallar smart tillage. Läs mer här