Slutspurt och filmpremiär för Agtech Challenge

Slutspurten närmar sig i innovationstävlingen Hushållningssällskapets Agtech Challenge. De tävlande har filat på sina idéer och är nu redo att presentera dem på bred front i den digitala montern på sommarens lantbruksmässor.

Premiär sker på Borgeby Fältdagar 30 juni – 1 juli då de 15 tävlingsbidragen filmvisas digitalt för första gången.  Därefter finns innovationsfilmerna digitalt tillgängliga i anslutning till lantbruksmässorna Brunnby Lantbrukardagar 7 juli – 8 juli och slutligen på Öjeby Lantbruksmässa 25 augusti – 26 augusti.

– Teknikutvecklingen går väldigt fort digitalt, mekaniskt, i sensorer och inte minst AI. Hushållningssällskapets Agtech Challenge är en fantastisk möjlighet att knyta ihop lantbrukare, forskning, rådgivning, digitalisering och ny teknik i lantbruket. Det kan ge helt nya möjligheter, lösningar och affärer, säger Bo Selerud, ordförande i tävlingsjuryn

De 15 bidragen har valts ut av tävlingsjuryn som bedömt att idéerna uppfyller målen: bidraget ska ha potential att utvecklas till en produkt eller tjänst och ska skapa nytta för miljön och lönsamheten för företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring.

Kriterier som ligger till grund för bedömningen är: värdeskapande, användarnytta och hållbarhet.  Tre vinnare utses av juryn och prisutdelningen ske 7 oktober på Vreta Kluster.

Förutom att se filmerna och läsa om alla spännande innovationer kommer besökaren att kunna rösta på sin favorit och vinna priser. De digitala mässornas fördel är att intresserade kan ta del av koncepten oavsett var i landet personen befinner sig.

Besökare som registrerar sig på Agtech Challenge Online är med i utlottningen av 100 entrébiljetter till Borgeby Fältdagar 2022.

Läs mer här:

Hushållningssällskapets Agtech Challenge Online