Slutrapport för Skolträdgårdar 2022

Skolträdgårdsåret 2022 börjar lida mot sitt slut – ett år fullt av aktiviteter med nyfikna, arbetsamma och frågvisa elever!

I skolträdgårdarna får elever, lärare och föräldrar tillsammans ta hand om en trädgård, från planering och anläggning till skörd och tillagning med stöd från Hushållningssällskapets rådgivare. Målet är att ge elever, skolpersonal och föräldrar grundläggande kunskaper i odling samt i tillvaratagande och tillredning av grönsaker, örter och bär.

Efter höstens skördefester har vi haft tid för utvärdering och satt samman en presentation i ord och bild, där vi kort visar vilka aktiviteter vi haft tillsammans med våra skolor.

– Sammanfattningsvis så har det varit ett fantastiskt roligt och lärorikt år med nyfikna, arbetsamma och frågvisa barn och elever. Vi har besökt våra skolor under försommaren och vid höstterminens start där vi jobbat med anläggning och odling, skörd och förädling. Vidare har vi bjudit in till studiebesök, pedagogträff och utvecklat våra bäddar i Markhotellet, säger Hushållningssällskapets Eva Strandberg-Andersson, projektledare för Skolträdgårdar.

Projektet Skolträdgårdar finansieras av Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor.

Läs mer om Skolträdgårdsåret här: Skolträdgårdar_slutrapport_2022