Slurry Seeder är ännu ett av 15 tävlingsbidrag

Slurry Seeder bidrar till ett förbättrat värde på flytgödsel/biogödsel och är ett av tävlingsbidragen i Agtech Challenge.

Slurry Seeder kommer att bygga ihop en såenhet med en flytgödselspridare för att kunna placera utsäde samtidigt som flytgödsel/bioflyt myllas ned med ambitionen att få en hög precision samt ge utsädet en optimal start med både ”grofukt” och alla näringsämnen nära till hands. Metoden är resurseffektiv då etableringen sker med endast en maskin­överfart.

Risken för en dålig etablering och ojämn gröda minskar samtidigt som grödan får ett försprång gentemot ogräset. Metoden bidrar till ett förbättrat värde på flytgödsel/biogödsel.

På bilden ser vi tävlingsbidraget Slurry Seeders Alexia von Ehrenheim och Victor Wässman.
(Foto: Lisbeth Rauden).