Skatterevision satte kvalitetsstämpel på Hushållningssällskapets ekonomirådgivning

Det blev grönt ljus vid den slumpmässiga skatterevisionen för företagaren som anlitat Hushållningssällskapet för att sköta företagsekonomin.

Maria Hedenström, ansvarig för affärsområde Ekonomi på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten berättar:

”För en månad sedan så blev en av våra kunder uttagna till en slumpmässig skatterevision. Kunden ville att jag som kundansvarig skulle vara med vid mötet, som var hos kunden i Överkalix. Det var ett lugnt och trevligt möte med de två skattehandläggarna där de informerade sig om verksamheten och fick dricka riktigt kokkaffe! Det tog sedan med sig allt bokföringsmaterial samt bokslutspärm för räkenskapsåret 140901–150831 samt alla underlag för löneutbetalningar under samma period.

Förra veckan ringde ansvarig skattehandläggare tillbaka för att meddela att allt var i sin ordning och vi behövde inte göra några kompletteringar eller ändringar för perioden efter att de granskat inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, personalens källskatt och moms.

Det kändes jättekul på alla sätt och vis både för kunden och för oss som har jobbat med kunden. En kvalitetsstämpel för oss alla och en uppmuntran om att det är värt att lägga tid på bra redovisning och att vi har kompetens och utbildar oss ständigt för att göra det! Somliga dagar är lite roligare att jobba!”

Läs mer om Hushållningssällskapets ekonomirådgivning under Tjänster & produkter