SLU-forskare på jakt efter de riktiga problemen

En dag i veckan tillbringar Helena Nordström Källström, forskare vid SLU, hos Hushållningssällskapet. KLOSS AkUt (Kunskapsutbyte och Lärande om Strategisk Samverkan, Akademi Ut) är ett projekt mellan SLU och b.la. Hushållningssällskapet för att sammanföra forskning och praktik.

– Jag söker mig gärna ut i verkligheten, gärna i samverkansprojekt, i mitt arbete behöver jag veta vad som är de ”riktiga” problemen, säger Helena Nordström Källström.

Under hösten utvecklas samarbetet mellan Hushållningssällskapet och SLU vidare genom mentorsprogrammet Tillväxt, näringslivsdagen, casetävling
och Hushållningssällskapets konferens på Ultuna.

Mer om KLOSS AkUt och intervju med Helena Nordström Källström och Jesper Broberg finns i SLU:s personaltidning Resurs Samverkan mellan forskning och praktik