Slipp krånglet. Boka möte med våra EU-rådgivare

Förra året gjorde hushållningssällskapen Sam-ansökningarna till drygt 8 000 företag. Victoria Thuillier, EU-rådgivare på Hushållningssällskapet, väntar sig ett högre tryck i år från företagare som behöver hjälp på grund av den ökade osäkerheten.

– Vi såg en markant ökning i fjol, säger hon. När du anlitar våra rådgivare sparar du tid och slipper onödig oro. Vi ser till att din ansökan blir korrekt – och ger bästa möjliga resultat för just dig och ditt lantbruk. Våra rådgivare är både produktions- och EU-rådgivare och kan se till helheten i ditt företag.

De största förändringarna i EU-stöden till lantbruket i år sker just inom kompensationsstödet, som ingår i landsbygdsprogrammet, samt det nationella stödet i Norrland och delar av Svealand. Områdesindelningen ändras och följer nu hela församlingar för att följa EU:s bestämmelser. Dessutom utgår stödet från och med i år enbart från medeltemperatur för att spegla odlingssäsongen.

Det innebär att lantbrukare kan hamna i ett område som ger högre eller lägre ersättning än tidigare. En grov uppskattning visar att omkring hälften av bönderna påverkas. Ungefär lika många vinner som förlorar, men för enskilda kan tappet bli stort.

Sista dag för Sam-ansökan är den 21 april.

Slipp krånglet och boka möte med någon av våra EU-rådgivare redan idag!