Skolträdgårdar blir handbok

I 19 år har Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten arbetat med de populära Skolträdgårdarna där elever, lärare och föräldrar tillsammans får ta hand om en trädgård. Nu håller man på ta fram en handbok innehållande alla moment från planering och anläggning till skörd och tillagning.

De pedagogiska trädgårdarna är en modell med syfte att ingå i den ordinarie pedagogiska verksamheten för eleverna i förskolan och skolan. Förhoppningen är att modellen ska finnas i skolplanen efter deltagandet i projektet.

– Handboken är tänkt att fungera som vägledning för skolans personal och innehåller lösningar, arbetssätt och idéer för hur man kan bedriva verksamheten säger Kristina Wikström på Hushållningssällskapet.