Skolor i Norden upp till kamp mot matsvinn

En ny nordisk insats mot matsvinn ger elever chansen att kämpa mot matsvinn genom att väga eget matsvinn och följa med utvecklingen på Föreningarna Norden Förbunds läroportal.

Läroportalen hittar du på www.nordeniskolen.org. Kampen mot Matsvinn stöds av Nordiska ministerrådet och äger rum från och med 11.11.2015 – 23.03.2016.

Deltagande är gratis för grundskolor i hela Norden.

Matsvinn är ett globalt klimatproblem som har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Nu får skolor i hela Norden möjligheten att göra något åt problemet. Kampen mot Matsvinn går ut på att förenas mot matsvinn – i egen klass, i Sverige och i Norden. De klasser som anmäler sig får tillskickat ett gratis matsvinnspaket för att bekämpa matsvinnet. Under förloppet får eleverna chans att både förbättra sin insats samt följa med andra nordiska klassers resultat.

Deltagande är gratis och baseras på enkla villkor. Förutom att kunna delta i Kampen mot Matsvinn så får alla lärare på portalen tillgång till ett helt nytt och gratis undervisningsmaterial om resurser och råvaror och kan ytterligare fördjupa sig i ämnet på ett flexibelt sätt.

  • Kampen Mot Matsvinn 11.11.2015 – 23.03.2016 på www.nordeniskolen.org:
  • Läraren registrerar sig på portalen och upprättar klassen i systemet
  • Läraren anmäler sig till Kampen mot Matsvinn – så skickar vi ett matsvinnspaket*
  • Matsvinnet vägs varje dag i en vecka (måndag – fredag). På måndagen ska ni äta som ni brukar i klassen, sedan blir det spännande att se hur mycket matsvinn ni kan spara de andra dagarna.
  • Matsvinnet noteras för varje dag på portalen.
  • Nu deltar ni i Kampen mot Matsvinn
  • Vid kampens avslutning lottas det om ca 6 300 SEK bland deltagarna i varje nordiskt land. Alla kan printa ett certifikat till sin klass om deltagandet genomförs.

*100% bionedbrytbar påse som kan användas för att väga matsvinn, affisch för att registrera dagligt matsvinn och matsvinnshandbok som printas med Cradle to Cradle-certifikat från pureprint.dk.

Konaktperson på Hushållningssällskapet karin.bergkvist@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet deltar i projektet genom att sprida information och inbjudan samt skickar ut matsvinnspaketet till alla svenska skolor som anmäler sig.