Skoldagar om gröna näringar

Nytt projekt från Allmänna arvsfonden ger Hushållningssällskapet Jönköping möjlighet att ge barn en ökad kunskap om de gröna näringarna. En ökad kunskap menar vi leder till större förståelse och känsla för var maten kommer ifrån och vilken betydelse våra egna val har.

Bakgrund
Under flera år har Hushållningssällskapet Jönköping haft skoldagar med tema från jord till bord för barn i årskurs 5. Vi vet att många barn idag inte har den naturliga kopplingen till landet och därför är det till stor del självklar kunskap om djuren och maten som faktiskt inte finns hos morgondagens konsumenter.

Vår målsättning med dagarna har varit att ge barn kunskap om matens ursprung. Ökad kunskap ger förhoppningsvis mer medvetna konsumenter och de val man gör när man köper mat ska inte bara styras av plånboken. För att kunna göra olika val behövs kunskap.
Vi tror också att för att lättare nå fram med budskapet behövs inte bara teoretisk kunskap, utan också att själv får uppleva och delta. Genom att genomföra skoldagarna på en gård, där man får se och själv uppleva att klappa djur, sitta i maskiner och själv se hur det ser ut på en gård, blir upplevelsen mycket större.

Vi har genomfört skoldagar tidigare på Stora Segerstads naturbrukscentrum, Tenhults naturbruksgymnasium och Farstorps gård tack vara medel från Leader Linné, Leader Västra Småland, KSLA och Stiftelsen Werner von Seydlitz.

Under de dagarna har barnen fått vara med om olika stationer, där de både fått teoretisk kunskap men också fått göra saker själva. En station har till exempel handlat om kon, som ger mjölk, vilken ger olika produkter. På en annan station fick man veta mer om spannmål, som ger mjöl vilket ger bröd. Och en tredje station kan handla om fåret, som ger kött, skinn och ull och dessutom är fantastiska landskapsvårdare. En viktig del i skoldagen var också har varit att titta på gårdens djur och maskiner.

Av utvärderingar som gjorts från deltagande skolor, säger både barn och pedagoger att de uppskattar dagarna mycket och att de lärt sig många nya saker. En kommentar som återkom i olika formuleringar var ” att man fick blanda det man lärde sig med att göra saker.” Nästan alla säger också att de gärna vill komma tillbaka på skoldag igen.

Skoldagar framöver
Nu har vi fått medel från Allmänna arvsfonden och kommer under år 2019-2020 arbeta vidare med detta viktiga arbete.

Vi ska arbeta fram ett koncept där fler barn kan få tillfälle att vara med om en skoldag ute på en gård, genom att utbilda arrangörer och gårdar som kan genomföra skoldagarna runt om i länet. Det gör att man kan arrangera skoldagarna närmare skolorna och att konceptet kan sprida sig över ett större område och bli tillgängligt för fler.
Vi kommer också att jobba med att utveckla ett sponsringskoncept, som ska ge en rimlig ersättning till deltagande gårdar och arrangörer.                                                                  

 

Är du intresserad av att veta mer om projektet, eller kanske du till och med vill vara en del av det, kontakta projektledare Birgitta Andersson, tel 0708-290975, birgitta.andersson@hushallningssallskapet.se