Skolbarn ska hitta stilen på miljö- och hälsodag

Under onsdagen den 2 mars deltar elever från Gränsskolans i Haparanda i en miljö- och hälsodag vars syfte är att lyfta fram frågor kring miljö och hälsa genom konkreta och vardagsnära övningar inom sensorik, rörelse, entreprenörskap, sömn och mat. Under dagen ges eleverna tillfälle att fundera över sin egen livsstil och hur de mår, till exempel genom att jobba i ”Livsstilsboken”.

Miljö- och hälsodagen är en del av det populära konceptet ”Gröna rum på schemat” som Hushållningssällskapet har arrangerat i 19 år, där fler än 50 skolor medverkat genom åren.

I de pedagogiska skolträdgårdarna får elever, lärare och föräldrar tillsammans ta hand om en trädgård från planering och anläggning till skörd och tillagning.

Konsumtionen av grönsaker har ökat i skolmaten och intresset för odling är stort.

Kontaktpersoner
Kristina Wikström, 070-556 41 80

Ann-Kristin Isaksson, 076-823 08 86