Skogsbrand – var beredd om det händer

Nu arrangerar Hushållningssällskapet webbkurs kring skogsbränder. Den är producerad inom projektet Gradvis.

Skogsbruksåtgärder innebär en risk att starta bränder och vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att minimera risk för antändning. Vi ska inte sluta med att utföra åtgärder, men risken för skogsbrand bör tas med när vi fattar beslut. Klimatförändringarna innebär dessutom att vi behöver mer kunskap och göra oss mer förberedda för bränder.

Innehåll

Kursen är producerad inom projektet Gradvis, som syftar till klimatoptimering av Sveriges Lant- och Skogsbruk. Det här är den första av två kurser som handlar om skogsbrand.

Här får du grundläggande kunskap om:

  • hur brand kan uppstå
  • hur skogen brinner
  • hur ni i byn kan starta samverkan för att förebygga.

Målsättningen är att du som markägare ska vara en del av att minska de negativa följderna av skogsbränder, men framför allt du ska känna att du gör vad du kan för att bränderna aldrig startar.

Kursen är kostnadsfri och finansieras genom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer på länken nedan:

Skogsbrand – var beredd om det händer | Hushållningssällskapet (hushallningssallskapet.se)