Skånska lantbrukarna satsar på fältförsök

Skånes försöksringar växer så det knakar. Drygt ett år efter upproret mot att det görs färre skånska fältförsök har man ökat intäkterna tiofaldigat. Resultatet blir en nyanställning av en odlingsutvecklare.

Trenden för fältförsök i Skåne har länge sett negativ ut med färre försök gjorda specifikt för den klassiska skånska växtodlingen. Medlemsorganisationen Skånes försöksringar bestämde sig för att göra något åt saken och vände sig till sina medlemmar som svarade- och agerade.

På ett år har man lyckats samla in 2 000 000 kronor, en summa som normalt ligger på 200 000 kronor. Man har dessutom lyckats starta upp två nya försöksringar, en på Österlen och en i Kristianstad. Därmed är nästintill hela Skåne täckt av försöksringar. Totalt finns det idag ungefär 625 medlemmar i Skånes försöksringar.

Resultatet av de nya intäkterna blir odlingsutvecklaren Gunnel Hansson. Till vardags jobbar Gunnel som växtodlingsrådgivare på HIR Skåne, vilket hon gjort sedan mitten av 90-talet. Hon har ett gediget intresse för växtodling och är välkänd profil i branschen.

Satsningen på odlingsutvecklaren är ett treårigt projekt mellan Skånes försöksringar, Hushållningssällskapet Skåne och HIR Skåne.

– En satsning som ligger helt rätt för Hushållningssällskapet. Vi knyter branschen samman för att skapa den stora nyttan, säger Sven Fajersson, vd Hushållningssällskapet Skåne.

Gunnel Hansson kommer ha nära kontakt med medlemmarna och tar itu med aktuella frågeställningar så fort de uppstår. Rollen som odlingsutvecklare handlar mycket om att sprida information mellan lantbrukarna och försöken i form av fältvandringar, träffar och försöksringsarrangemang.

En av de första arrangemangen som Gunnel Hansson kommer delta i som odlingsutvecklare blir under Jordbrukardagarna 7-10 januari. Då ska flera av det gångna årets lokala fältförsök presenteras och växtodlingsrådgivarna ger sin syn på resultaten.

Även Färs och Frosta Sparbank har varit med och bidragit till odlingsutvecklartjänsten.

 

 

Gunnel Hansson, Odlingsutvecklare av den skånska växtodlingen