Skånska jordbrukardagarna – nu för alla

I år har alla möjlighet att lyssna på föreläsningar om de mest intressanta försöksresultaten och de senaste nyheterna inom bland annat CAP. Under hela veckan, kl 09:00, släpper vi föredragen digitalt. Du hittar programmet och föreläsningarna här. Varmt välkomna!

 

Måndagen den 18 januari – Nytt från försöken i höstsäd 

VD Sven Fajersson inleder.

  • Mest lönsamma höstsäden? – resultat från artförsöken. Gunnel Hansson – Odlingsutvecklare, HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skåne & Skånes försöksringar
  • Renkavle i skånska och danska försök. Rikard Andersson, Växtskyddscentralen Alnarp 

 

Tisdagen den 19 januari – Oljeväxter till nytta och problem 

  • Efterverkan av olika mellangrödor. Gunnel Hansson och Martin Krokstorp, Krokstorps gård
  • Oljerättika och klumprotsjuka. Ann-Charlotte Wallenhammar, SLU och HS Konsult

 

Onsdagen den 20 januari – Rätta insatserna

  • Ditt digitala verktyg Markkartering.se. Fredrik Hansson Hushållningssällskapet Skåne och Frans Brodde, HIR Skåne
  • Varför svampangrepp 2019 men små angrepp 2020? Gunilla Berg, Växtskyddscentralen Alnarp

 

Torsdagen den 21 januari – Kolinlagring på agendan

  • Ny CAP – mer av stödet till miljöåtgärder. Ingemar Henningsson, HIR Skåne
  • Vad vi vet om kolinlagring? Thomas Kätterer, SLU Uppsala

 

Fredagen den 22 januari – Försöksring tema ekologisk odling öppet möte kl. 9-10

Anmäl ditt deltagande till det ekologiska mötet genom att skicka ett mejl till gunnel.hansson@hush.se senast 21 januari så får du länk till mötet.

  • Resultat från de ekologiska försöken, Kerstin Andersson, HIR Skåne
  • Frågeställningar och aktiviteter 2021, Krister Andersson, ordf. Försöksring tema ekologisk odling