Skånsk teknikdemo med tema majsetablering

Runt om i landet anordnar Hushållningssällskapet teknikdemonstrationer. I Skåne visades nyligen majssådd.

I Skåne hölls nyligen teknikdemonstration med tema majsetablering. Beachflaggor vajade i vinden på demonstrationsområdet och nya maskiner som sådde majs fanns på plats vid en av demonstrationsytorna.

Magnus Nilsson från Hushållningssällskapet Skåne berättade om försök på fågelrepellenter vid sådd av majs och våra rådgivare från HIR Skåne svarade på frågor och lyfte biologiska förutsättningar för ensilage och kärnmajs.

På plats fanns även leverantörer. Söderberg & Haak visade sin färska Amazone Precea 4500-2 CC Super och Väderstad AB visade sin TPR 6, Tempo R 6 hydraulburna kombimaskin.

Teknikdemon är en del i Jordbruksverkets program för landsbygdsutveckling.

Den allmänna sammanfattningen från dagen var: så härligt det är att få komma igång på fältet igen!