Skadad granskog i drabbade områden har ökat

Det barkar åt fel håll!
Angreppen som granbarkborrarna gjorde under sensommaren har ytterligare förvärrats de senaste veckorna.
– Det syns tydligt att mängden skadad granskog i redan drabbade områden har ökat, säger Gustaf Bäckgren, skogsrådgivare på Hushållningssällskapet. Enligt en inventering som Södra gjort har skadorna ökat med 25 procent mellan vecka 35 och vecka 44. Förändringen av skadevolymen mellan höstens båda inventeringar beror inte på nya angrepp, utan på att skadorna nu är lättare att upptäcka.
– Nu är det viktigare än någonsin att ha koll på hur det ser ut i skogen, säger Gustaf. Skadeinsekterna gynnades av den varma och torra sommaren 2018. Sedan dess har angreppen tagit ordentlig fart och läget fortsätter att försämras.
– Det gäller att kontinuerligt inventera sin skog. Sedan är det viktigt att agera så snabbt som möjligt med att avverka skadade träd för att rädda så mycket som möjligt av virkesvärdet, fortsätter Gustaf.
Bruna toppar, tappade barr och borrmjöl är tecken på att en gran är angripen. Granbarkborrens larver gör gångar under barken, som då släpper från stammen. När larverna utvecklats till barkborrar svärmar de och flyger iväg till nya, friska granar.
– Insekten är ett hot mot skogsnäringen konstaterar Gustaf. Alla skogsägare hinner inte ta hand om angripna träd och på så sätt sprider sig skadedjuren.
Text och foto Anne Helgesson