Silvermedalj till matkonsult Eleonor Schütt

Kungliga Skogs och Lantbruksakademien, KSLA delade ut flera utmärkelser vid sin högtidssammankomst söndagen den 28 januari. Vår egen matprofil Eleonor Schütt från Hushållningssällskapet Väst fick Akademiens silvermedalj. Grattis!

Högtidssammankomsten hölls i Stockholms Stadshus med över 540 deltagare. Tilldragelsen sker alltid på Carl-dagen den 28 januari eftersom det var dåvarande kronprins Carl Johan – blev sedan konung Karl XIV Johan – som instiftade KSLA 1813.

MOTIVERING

Eleonor Schütt har under 30 år på ett förtjänstfullt sätt ökat kunskapen om matens
betydelse för ett gott liv i allmänhet och folkhälsan i synnerhet, bland allmänheten,
i skolan, restauranger och som en del i företagens personalvård. Eleonor Schütt är
en känd radioprofil på regional nivå och har i sina matprogram lyft fram glädjen
och nyttan med bra mat. Hon har medverkat till att lyfta potatisens status genom
storytelling och har utvecklat applikationer som gör det enkelt för alla att laga mat
och som dessutom används som läromedel i skolans hem- och konsumentkunskap.
Eleonor Schütt har en osviklig förmåga att förmedla tung och komplicerad information
på ett lättbegripligt, entusiasmerande sätt som gör att människor inspireras till
större kunskaper och ökad matglädje till nytta för konsumenter och företagare inom
de gröna näringarna.