Läget i fält

Vi har en höst där ovanligt lite höstsådd hunnits med eller alls varit möjlig. Vi frågar några av Hushållningssällskapens växtodlingsrådgivare hur läget är i deras område och vad det innebär inför våren.

Anders Adholm, HIR Skåne

”Cirka 75 % av planerad areal är höstsådd, men med en stor variation. En del gårdar har inte hunnit så höstraps och andra har inte sått en enda kärna höstsäd. Det finns också de som har sått allt som de har planerat. Under månadsskiftet september/oktober var det en bra vecka att höstså men de som hade mer kvar att tröska fick koncentrera sig på det, vilket gjorde det svårt att höstså. Det var många, många år sedan utan en stabil period under ett par veckors tid med uppehåll under hösten.

Detta innebär såklart att det blir mer vårsått, både maltkorn, vårvete och havre. En del kommer säkert att så ärter och åkerbönor också men arealen minskar då det inte är tillåtet att använda växtskydd i dessa grödor och samtidigt tillgodoräkna sig arealen som ekologisk fokusareal.”

 

Sofia Eitrem, Hushållningssällskapet Kalkmar-Kronoberg-Blekinge, Blekinge

”I Blekinge är höstrapsen sådd enligt plan till cirka 80 % och höstsäden till omkring 70 %. Mycket av höstveten är sådd under dåliga betingelser (relativt kallt och stora regnmängder efter sådd) så övervintringen är osäker. Behovet av vårutsäde är större än normalt och vi har uppmanat våra kunder att köpa utsäde så tidigt som möjligt. Om stora arealer ska vårsås rekommenderar vi att satsa på olika sorter för att sprida riskerna.”

 

Olle Åkesson, Hushållningssällskapet Skaraborg

”Mellan tummen och pekfingret är den mesta rapssådden gjord som planerades. Höstsäden har kunnat sås till cirka 70 procent, lägre andel i skogsbygd och högre i slättbygd. Eftersom höstsäden är relativt sent sådd, framförallt råg och höstkorn, får vi se vad som överlever vintern. Det mesta ser bra ut i nuläget.

Ekologiska höstrapsen har mycket ogräs på grund av svårigheter att ogräshacka. Konventionell höstraps ser mestadels bra ut. Maltkorn har legat bra i pris och risken är slutsålt utsäde av vissa sorter.”

Fin höstraps i Falbygden. Foto: Olle Åkesson

Höstvete sått 15 oktober i dåliga förhållanden och med mycket regn efteråt i Falbygden. Foto: Olle Åkesson

Albin Johansson, Hushållningssällskapet Östergötland

”Vi uppskattar den totala höstsådden till 85 % av planerad sådd. Det gäller att vara med att beställa vårutsäde, samt planera bra inför våren med rätt grödor, tänka steget längre och planera vad som ska etableras kommande höst. Gå igenom kalkyler och fundera på vilken gröda som ger bäst netto men även förfruktsvärde.”

 

Marie Lundberg, HS Konsult, Nyköping

”Jag har ingen bra snittsiffra på andelen höstsådd höstsäd men ren konkret finns det kunder som har sått 0 hektar av höstsäden och de som sått allt de hade planerat. Spridningen är stor med andra ord. Däremot har höstrapssådden fungerat fint.

Till våren blir utsäde klart en bristvara och eget utsäde kommer att användas. Då är det viktigt med en analys av utsädet med tanke på att hösten kan ha påverkat grobarheten.”