Slutseminarium – Biogasanläggningar på gårdsnivå

Hushållningssällskapet har under åren 2011-2014 utvärderat biogasanläggningar på gårdsnivå över hela Sverige. Cirka 30 gårdsbiogasanläggningar har utvärderats när det gäller ekonomi, teknik, lagstiftning, klimat och växtnäringsfrågor.

Projektets syfte var att ge lantbrukare, som funderar på att bygga en biogasanläggning, en stabilare kunskapsgrund att stå på. Syftet var också att ge lantbrukare som redan har byggt en biogasanläggning möjlighet till  erfarenhetsutbyte och workshops. Ytterligare en viktig målgrupp var leverantörer av biogasanläggningar.

Erfarenheter och resultat från projektet kommer att presenteras under ett slutseminarium torsdag 5 februari, Slussen, Stockholm kl 10:00. Missa inte att ta del av projektets resultat och slutsatser i detta spännande slutseminarium. Läs mer om slutseminariet under evenemang

Under dagen kommer erfarna rådgivare från projektet delta för att berätta om resultaten

  • Biogasanläggningarnas klimatpåverkan.
  • Intern energiförbrukning
  • Biogasanläggningarnas ekonomiska resultat
  • Värdet på biogödsel från biogasanläggningarna
  • Framtida utmaningar

 

Projektledare Karin Eliasson vill med slutseminariet sprida den kunskap och information som projektet har bidragit till.

Hur känns det att snart få slutredovisa projektet?
Det känns bra att projektet snart är slut men som med alla projekt önskar man gärna att det fanns mer tid och resurser för att nå ut med resultaten, lantbrukarna har fått bra sammanställningar och vi har haft många bra diskussioner. Myndigheter och organisationer skulle behöva få mera information och därför hoppas vi att så många som möjligt kommer på slutseminariet.

Hur har intresset varit från lantbrukare och andra intressenter?
De lantbrukare/ anläggningsägare som deltagit i projektet har varit mycket intresserade. Projektet har riktat sig till dem i första hand. Övriga intressenter har vi försökt informera under tidens gång, vi har haft mycket information på projektets hemsida som JTI har administrerat mycket bra!

Vad tror du om framtiden för biogas på gårdsnivå?
I projektet har vi tydligt visat på svårigheterna ekonomiskt för svensk gårdsbiogasproduktion, orsakerna är främst låga energipriser och höga kapitalkostnader. Men vi ska också komma ihåg att de fyrtiotal gårdsbiogasanläggningar som finns idag samtliga kan betraktas som pilotanläggningar. Detta behöver man vara tydlig med i jämförelser med andra länder och regioner.

Om den stora miljöåtgärd som en investering i en biogasanläggning innebär, kunde premieras på något sätt skulle framtiden se ljus ut. Jag anser ju att de lantbrukare som idag satsat på biogas är riktiga miljöhjältar. Det är inte alltid som det kommer fram eller att biogasen beskrivs sådan.

Även marknaden för biogas både nationellt och lokalt behöver förbättras, många organisationer arbetar med dessa frågor och det är viktigt även för den enskilda lantbruksproducenten av biogas. Det handlar om distribution, logistik och fordon men även om offentlig upphandling –det är stora och komplexa system.

Den småskaliga uppgraderingstekniken behöver utvecklas och kommersialiseras, även övrig teknik behöver utvecklas.

Viktigast av allt tror jag dock det är, för den småskaliga biogasen på gårdsnivå att kunna vara en fungerande och ekonomisk del i företaget, det handlar inte bara om energiproduktionen och värdet av den, utan också om växtnäringscirkulation.