Science Bazar – Ökat utbud av ekologiska och regionalt odlade foderråvaror till gris

EPOK/SLU och HIR Skåne bjuder in till Science Bazar inom projektet OK-Net EcoFeed med temat:
Ökat utbud av ekologiska och regionalt odlade foderråvaror till gris

Den 26 juni kl. 9-15 på Klambylid, Sjöbo

Projektet OK-Net EcoFeed arbetar för att foder till gris inom ekoproduktion ska vara ekologiskt och regionalt odlade. Flera europeiska länder är med i projektet som också syftar till att utbyta kunskap och erfarenheter mellan länderna. För Sveriges del koordineras arbetet i projektet av EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, på SLU.

Syftet med Science Bazar är att inspirera och diskutera framtida möjligheter för närproducerat foder, genom att hitta ny teknik eller innovationer som kan gynna svensk grisproduktion. Seminariet bekostas av projektet och deltagande är därför kostnadsfritt.

För program och anmälan>>