”Sätt eleven i centrum”

Debattartikel utifrån Hushållningssällskapens remissvar kring regeringens gymnasieutredning publicerades på Land lantbruk (1/3).

Utdrag ur debattartikeln

” Hushållningssällskapens förbund har i dag lämnat yttrande över regeringens gymnasieutredning. Förslagen i utredningen påverkar framtiden för landets naturbruksgymnasier och får därmed en stark återverkan på de gröna näringarnas förutsättningar i hela landet. Det är viktigt att de slutliga förslagen från regeringen möter lantbrukets och landsbygdens behov. Det skriver Jesper Broberg, förbundsdirektör i ett debattinlägg”.

Läs debattartikeln här