Satsa på industridoktorander!

Det behövs mer kunskap och forskning inom områden som har direkt koppling till lantbrukets konkurrenskraft om vi vill att livsmedelsproduktionen ska öka. Det skriver Jesper Broberg, förbundsdirektör på Hushållningssällskapens förbund i en debattartikel i Land Lantbruk (13/5).

Utdrag ur artikeln:

”Både konkurrenskraftsutredningen och livsmedelsstrategi lyfter fram behovet av ökad samverkan mellan lantbrukare, rådgivare och forskare som en förutsättning för ökad produktion. Industridoktorander är ett säkert kort för att få just bättre samverkan.

En industridoktorand är en forskare som är anställd av ett företag men som bedriver doktorandstudier på hel eller deltid. Inom fordons- och läkemedelsindustrin finns en lång och framgångsrik tradition av industridoktorander. På Chalmers är andelen industridoktorander 16 procent och vid KTH 12 procent. Vi behöver se motsvarande utveckling inom lantbruket”. Fortsätt läsa artikeln