Samverkan i hela värdekedjan – med fokus på baljväxter

Nyligen genomfördes ett lyckat och uppskattat webbinarium med fokus på baljväxter. Bakom webbinaret stod nätverket Lokala Baljväxter, en aktörsamverkan som innefattar hela värdekedjan.

Ur tidningen Skånska Lantbruk har vi hämtat denna artikel som redogör för ett nyligen genomfört webbinarium.

Lokala baljväxtnätverket (LoBa) är en del i ett större Horizon 2020-projekt med fokus på gröddiversifiering i hela Europa. Gruppen är sammansatt för att ge en bredd av aktörer med intresse för ökad lokal baljväxtproduktion och konsumtion. Från starten 2018 har LoBa-gruppen enats om en 10-årsvision och tillhörande mission. Visionen är formulerad som I de flesta måltider, både ute och hemma, njuter människor goda smaker av lokalproducerade baljväxter med en mission Genom en stark länk mellan aktörer i värdekedjan arbetar vi på flera plan för att snabbt och kraftigt öka konsumtionen av lokalproducerade baljväxter. Vi fokuserar på baljväxter för humankonsumtion men har även med frågan om ”vilket protein har biffen ätit”. Projektledare är Anita Gunnarsson på Hushållningssällskapet.

Fokusområden för projektet är bland annat att

  • fler lantbrukare ska se både nyttan och lönsamheten med att ha i baljväxt i växtföljden, även få lönsam avsättning för dessa grödor och se möjligheter till svenskodlat foderprotein
  • stimulera och utveckla produktförädlingen inkl. rensning och torkning
  • uppmärksamma och utbilda konsumentledet för ökad konsumtion av baljväxter

För att nå visionen till 2028 såg nätverket att fler aktörer behöver jobba i samma riktning. Från början var tanken att ha ett större evenemang i form av en kick-off, men pga. Covid-19 ställde vi om till ett digitalt webbinarium. Målet med dagen var att flera olika kategorier skulle delta, t.ex. odlare/lantbrukare, små och medelstora företag i hela övriga livsmedelskedjan, restauranger/kockar, ideella föreningar för t ex konsumenter, miljö, hälsa, forsknings-och rådgivningsorganisationer, informatörer/ journalister, representanter för offentlig sektor av betydelse för offentliga måltider. Det lyckades vi verkligen med, många olika aktörer deltog.

Webbinariet präglades av stort utrymme för diskussion, med fyra kortare föredrag. Sammantaget från diskussionerna finns det mer att önska i värdekedjan. Med det sagt även utvecklingspotential och en gemensam vilja att fortsätta utvecklingen, både gällande odlingssäkerhet, produktutveckling och ökad kunskap hos konsumenterna.

LoBa-nätverket är naturligtvis inte ensamt om att diskutera och arbeta med ämnet. Den senaste tiden har flera olika proteinprodukter baserade på baljväxter tagits fram. Olika organisationer, från forskningsinstitut till växtförädlingsaktörer, ser hur marknaden efterfrågar mer växtbaserat protein från Sverige och från lokala odlare. Vägen dit är lite krokig men den största framgångsfaktorn är samverkan!